UPC    ETSAV    CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX II
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs de taller
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Temes de dibuix  
  Temes de dibuix  
 


1. Dibuix tècnic
2. La il·lusió de la tercera dimensió / 1
3. La il·lusió de la tercera dimensió / 2
4. La planta
5. La secció
6. L'escala. La selecció
7. L'axonometria seccionada
8. Nocions bàsiques de composició gràfica
9. Alguns exemples de composició gràfica

Totes aquestes classes han estat dissenyades i realitzades per Francisco Martínez Mindeguía.